برنامه های تور

کارگاه کارآفرینی مبتنی بر گیاهان دارویی

مدرس: دکتر حسین رضایی زاده
رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی

تور زعفران

بازدید از روستاهای ریاب و سنو و اجرای آئین های محلی،
بازدید از موزه زعفران و بازار گل زعفران

کارگاه کسب وکار

مدرس: مهندس سید مصطفی حسینی
رئیس هیئت مدیره گروه مشاورین اینوواتوس
فوق لیسانس کارآفرینی و دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری

مزایای رویداد

آموزش

فرصت کسب دانش از بهترین اساتید حوزه کسب و کار و گیاهان دارویی و درک فضای استارتاپی رویداد

تفریح

سفری خاطره انگیز به مزارع زعفران، تعامل و همراهی با اساتید در فضایی متفاوت و پذیرایی ناهار و میان وعده

اعطای گواهینامه

به مخاطبین این تور علمی فناوری، گواهی نامه معتبر از طرف دانشگاه علوم پزشکی گناباد اهدا خواهد شد.

فهرست